Completorium Cassoviense 96

abgelegt in Completorium Cassoviense um 19:53

Marcové completorium sa koná v nedeľu 10.3.2019 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Aprílový termín je 7.4.2019.