Completorium Cassoviense 101

Posted in Completorium Cassoviense at 10:36 PM

Augustové completorium sa koná v nedeľu 11.8.2019 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Septembrový termín je nedeľa 15.9.2019.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment