Completorium Cassoviense 102

Posted in Completorium Cassoviense at 10:14 AM

Septembrové completorium sa koná v nedeľu 15.9.2019 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Hosťom koncertnej polhodinky bude košická klezmerová formácia Šalamon Kapelye!
Plánovaný termín októbrového completoria je 13.10.2019.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment