Completorium Cassoviense 105

abgelegt in Completorium Cassoviense um 17:54

Adventné completorium sa koná v nedeľu 8.12.2019 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala v Košiciach.

Vianočné completorium plánujeme v termíne 6.1.2019 (pondelok).