Completorium Cassoviense 106

abgelegt in Completorium Cassoviense um 8:31

Šťastný Nový Rok 2020!
Vianočné completorium sa bude konať v pondelok 6.1.2020 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Plánovaný termín februárového completoria je 9.2.