Víkendový kurz gregoriánskeho chorálu

Posted in Classes, Gregorian Chant, Gregoriana at 12:00 AM

Združenie Gregoriana zorganizovalo v termíne 1.-3.4.2005

víkendový kurz gregoriánskeho chorálu

Kurz viedol pán Jiří Hodina z Prahy.
Obsahom kurzu bola stručná história gregoriánskeho chorálu,
gregoriánska semiológia, základné formy a repertoár,
ale najmä praktický prednes chorálu.

Read the rest of this entry »