Historie gregoriánského chorálu

Posted in Gregorian Chant, History at 10:06 PM

Seriál s týmto názvom vydal časopis Harmonie v roku 2002. Jednotlivé časti sú dostupné na týchto stránkach:

 Sv. Gregor veľký s holubicou
 1. Počátky křesťanského jednohlasu
 2. Chorál a francká říše
 3. Život v rytmu officia
 4. Nové formy středověkého jednohlasu
 5. Století velkých změn
 6. Co daly české země chorálu
 7. Chorální kouzla českého kalicha
 8. Liturgické hry
 9. Chorál v éře literátských bratrstev
 10. Chorál po Tridentském koncilu
 11. Novodobý chorál

Gregorian Chant – Plainchant – Gregoriaans

Posted in Gregorian Chant, History, Literature, Notation, Performers at 10:02 PM

Skvelú stránku venovanú gregoriánskemu chorálu vytvoril Willy Schuyesmans.
Stránka je dostupná v angličtine, francúzštine, portugalčine a holandštine.
Veľmi pekne popisuje históriu chorálu, stručne vysvetľuje aj notáciu a teóriu módov.
Zaujímavý je aj zoznam kláštorov, v ktorých sa v súčasnosti pestuje gregoriánsky chorál.
Za veľmi hodnotnú považujem diskografiu – zoznam chorálnych nahrávok s ukážkami, komentármi a hodnotením.
Ak hľadáte odbornú literatúru, určite si pozrite aj bibliografiu.
Nájdete tu aj množstvo odkazov na iné stránky venujúce sa tejto tématike.