Graduale Romanum, Graduale Triplex slovak english

abgelegt in Gregorianischer Choral, Literatur, Noten um 21:40

Graduale Romanum & Graduale Triplex

Grundbedarf einer Choralschola ist so genanntes Graduale, das heißt ein Buch von Messgesängen für das ganze Kirchenjahr. Es enthält Gesänge fürs Ordinarium (gleichbleibende Teile der Messe wie Kyrie, Gloria, Credo…) und für Proprium (wechselnde Teile wie Introitus, Graduale, Halleluja, Offertorium, Communio…) Außer von Texten dieser Gesänge, enthält es selbstverständlich auch Noten in Quadratnotation.
Das offizielle Graduale der Katholischer Kirche ist derzeit Graduale Romanum (GR), herausgegeben in 1974. Graduale Triplex (GT) (1979) ist eigentlich Graduale Romanum, angereicht um doppelte neumatische Notation.
Über der quadratischen Schrift ist die Notation aus Laon in schwarzer Farbe überträgt und unten ist in roter Farbe die Notation aus der St. Galler-Familie der Handschriften verzeichnet. In dieser Weise ist die Mehrheit von Gesängen des Propriums notiert. Davon kommt auch der Name Triplex – dreifach. Rest dieses Artikels lesen »

Officium Majoris Hebdomadae slovak english

abgelegt in Gregorianischer Choral, Literatur, Noten, Web-Resourcen um 9:09

Officium Majoris Hebdomadae

Liturgisches Buch das wir in letztem Artikel ganannt haben ist bereits auch auf der Seite von CMAA vorhanden.

Es enthält Gesänge fürs Feiern der Karwoche von dem Palmsonntag (einschließlich Passion-Gesängen) durch das Triduum zum Ostersonntag, Ostermontag und Dienstag in der Oktave. Von dem Inhalt zum Beispiel:

 • Die Klagelieder Jeremias mit einfachen Melodien,
 • berühmte Hymns wie Vexilla regis, Pange lingua, Crux fidelis
 • Feiern der Messe zur Weihe der Heiligen Öle (Missa chrismatis)
 • Exsultet

Im Appendix gibt es auch Gesänge für Feste einiger Heiligen, Melodien fürs Singen der Psalmen, Lesungen, Gebete. Die PDF-Datei hat 553 Seiten un ist etwa 18,5 MB gross.
Der ganze Name des Buch:

OFFICIUM
MAJORIS HEBDOMADÆ
et Octavæ Paschæ
cum canto

juxta ordinem
Breviarii, Missalis et Pontificalis Romani
editio compendiosa i juxta typicam
RATISBONAE
sumptibus et typis Friderici Pustet
S. Sedis Apost. et S. Rituum Congregationis typographi
1923

Gregorian repertoire slovak english

abgelegt in Gregorianischer Choral, Literatur, Web-Resourcen um 22:56

Interessanter Index von gregorianischen Gesängen ist auf der Seite gregorien.info vorhanden. In der Datenbank ist das Auftreten von einzelner Gesänge in ausgewählter Choral-Literatur gespeichert. Die Gesänge sind nach Titel, Typ (Introitus, Graduale…), Bibel-Quelle und Literatur sortiert. Die Mehrheit von dem Inhalt ist auf französisch. Hier ist Liste der indexierter Literatur:

 • Graduale Triplex 1979
 • Esthétique grégorienne Dom Paolo Ferretti,O.S.B. 1938
 • Sémiologie grégorienne Dom Eugène Cardine 1970
 • Il canto gregoriano (ed.1,2) 1 Corso fondamentale Alberto Turco 1991
 • Il canto gregoriano (ed.1,2) 2 Toni e modi Alberto Turco 1991
 • Einführung in die Interpretation des Gregorianischen Chorals 1 Band 1: Grundlagen Luigi Agustoni/Johannes Berchmans Göschl 1987
 • Einführung in die Interpretation des Gregorianischen Chorals 2 Band 2: Ästhetik Luigi Agustoni/Johannes Berchmans Göschl 1987
 • Introduction à l’interpétation du chant grégorien L. Agustoni/J.B.Göschl – J.Kohlhäufl/D.Saulnier 2001
 • Die rhetorische Komponente in der Notation des Codex 121 von Einsiedeln Godehard Joppich
 • Le chant grégorien Mot et neume Luigi Agustoni 1969
 • Revue grégorienne 1921 – Année 6 – N°1 Norbert Rousseau 1921
 • Los modos gregorianos historia, análisis, estética Jean Jeanneteau 1985
 • Les plus belles mélodies grégoriennes Dom Gajard 1985
 • Confessio et pulchritudo 1-9 Commentaar op de gregoriaanse Mis- en Officiegezangen Nicolaas Boer 1952

Bei Messproprien ist außer genauer Stelle in Graduale Triplex (Graduale Romanum) auch Verwendung dieses Gesangs bei anderen Feiern angegeben.

Vesperale Romanum 1913 slovak english

abgelegt in Literatur, Noten, Web-Resourcen um 22:18

Wir bitten um Entschuldigung, diese Post gibt es nicht auf Deutsch

Graduale Romanum 1961

abgelegt in Gregorianischer Choral, Literatur, Noten, Web-Resourcen um 6:49

Kompletná kópia graduála z roku 1961 pribudla na stiahnutie na stránke americkej asociácie chrámovej hudby. Ide o pdf súbor s podloženým textom, je v ňom teda možné aj vyhľadávať. Celá kniha je oskenovaná s rozlíšením 600 dpi.

K dispozícii sú tieto súbory:

Jednotlivé súbory sa navzájom prekrývajú, ak teda stiahnete prvý súbor, ostatné nepotrebujete.

Na stránke nájdete aj index Graduála z roku 1974 (6 strán, 0.4 MB), ktorý je pomôckou pre použitie ostatných súborov podľa pokoncilového usporiadania – podľa indexu je možné vyhľadať potrebné spevy na tú-ktorú príležitosť v graduáli z r. 1961.

Antiphonale monasticum

abgelegt in Gregorianischer Choral, Literatur, Noten um 8:20

Antiphonale monasticumBenediktínske vydavateľstvo v Solesmes vydalo už druhú časť nového Antiphonale monasticum pod názvom Psalterium. V novom vydaní antifonára ide o obnovené slávenie liturgie hodín v zmysle zásad II. vatikánskeho koncilu.

Psalterium zahŕňa všetky časti ofícia od prvých nedeľných vešpier až po sobotňajšiu nónu: laudy (ranné chvály), “malé hodinky”, vešpery a kompletórium. K feriálnym sláveniam tu nájdete všetko potrebné: hymnus, antifóny, žalmy, krátke responzum, verš, čítanie. V tomto zväzku sa nachádza aj ofícium za zosnulých.

Prvá časť antifonára – De Tempore – bola vydaná v roku 2005. Obsahuje ordinárium, spevy ofícia na liturgický rok a spoločné spevy. Neobsahuje hymny, iba odkazuje na “Liber Hymnarius” (Solesmes, 1983). Pozrite si ukážku z ranných chvál zo sviatku sv. rodiny.

Podrobnejšie informácie sa dajú nájsť vo francúzštine na stránke http://palmus.free.fr/. Detailné informácie o jednotlivých spevoch sa postupne zverejňujú na stránke Atelier de Paléographie Musicale.
Tretia časť nového antifonára (De Sanctis) by mala vyjsť v roku 2007, nočné slávenia by mali nasledovať 2008 – 2010.

Antiphonale monasticum a mnoho ďalších kníh si môžete zakúpiť na stránke vydavateľstva.

AISCGre

abgelegt in Kurse, Gregorianischer Choral, Literatur, Interpreten, Aufnahmen um 22:28

AISCGreZa skratkou AISCGre sa skrýva názov medzinárodnej asociácie pre štúdium gregoriánskeho chorálu – Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano. Na stránke aiscgre.org sú odkazy na jednotlivé jazykové sekcie – taliansku, nemeckú a španielsku.

Stránka nemeckej sekcie ponúka aktuality zo sveta chorálu, informácie o kurzoch, ktoré organizuje, predstavuje interpretov (scholy), upozorňuje na koncerty a chorálne nahrávky. Nájdete tu aj informácie o základných neumatických rukopisoch, o súčasnej chorálnej literatúre, o počítačových programoch a fontoch, ktoré je možné použiť pri vytváraní chorálnych nôt v kvadratickom formáte.

Nemecká sekcia vydáva dvakrát ročne “Beiträge zur Gregorianik”, kde okrem iného zverejňuje výsledky práce na reštituovaní spevov Graduale Romanum (pozri aj príspevok Gregor und Taube). Ročné predplatné stojí 40€, jednotlivé čísla stoja 23€. K nahliadnutiu je obsah doterajších vydaní, a niektoré z uverejnených článkov.

Okrem uvedeného je zaujímavý aj zoznam odkazov na iné stránky a mnoho ďalších informácií.

Hartker Versand

abgelegt in Gregorianischer Choral, Literatur, Noten um 21:04

Hartker.comNa adrese hartker.com nájdete stránky nemeckej zásielkovej služby (Hartker Versand) a vydavateľstva (Hartker Verlag), ktoré sa špecializuje na vydávanie a zasielanie literatúry spojenej s gregoriánskym chorálom.

Meno nesie po mníchovi (scriptorovi) z kláštora St. Gallen (Zomrel v roku 1011), po ktorom sa zachoval dôležitý Antifonár s neumatickou notáciou.

Nájdete tu mnoho odbornej literatúry, liturgické spevníky z rôznych vydavateľstiev vrátane vlastného. Dôležitým spolupracovníkom vydavateľstva bol Holger Peter Sandhofe, ktorého sme už spomínali v článku Bund für Liturgie und Gregorianik. Jeho najdôležitejšie dielo – Nocturnale Romanum – je možné zakúpiť iba tu. Prevádzkovateľom je pán  Christof Nikolaus Schröder. Stránka je v nemčine.

Z osobnej skúsenosti môžem tento zásielkový obchod odporúčať.

Abbaye de Solesmes

abgelegt in Gregorianischer Choral, Literatur, Interpreten, Aufnahmen, Noten, Theorie um 20:48

Benediktínsky kláštor sv. Petra v SolesmesZ hľadiska gregoriánskeho chorálu je dnes zrejme najdôležitejším kláštorom benediktínsky kláštor v Solesmes (Francúzsko). Mnísi tohto kláštora sa od polovice 19. storočia intenzívne venujú výskumu starých rukopisov (8. – 12. stor.). Zhromaždili vo svojom kláštore kópie viac ako 600 kódexov z tohoto obdobia. Na základe ich výskumov sa podarilo z veľkej časti rozlúštiť neumatickú notáciu. Výsledky ich práce sa prejavujú najmä v ich edičnej činnosti. Okrem liturgických kníh ako sú Graduale Romanum, Graduale Triplex, Offertoriale Tripplex, Hymnarium, Antiphonale monasticum a p. vydávajú aj teoretické publikácie, reprodukcie dôležitých kódexov a rôznu inú literatúru. V kláštore sa chorál aj aktívne pestuje, čoho dôkazom sú aj nahrávky miestnej schóly. Všetko je možné zakúpiť aj cez internet.
Stránka je dostupná v angličtine, francúzštine a španielčine.

Gregorian Chant – Plainchant – Gregoriaans

abgelegt in Gregorianischer Choral, Historie, Literatur, Notation, Interpreten um 22:02

Skvelú stránku venovanú gregoriánskemu chorálu vytvoril Willy Schuyesmans.
Stránka je dostupná v angličtine, francúzštine, portugalčine a holandštine.
Veľmi pekne popisuje históriu chorálu, stručne vysvetľuje aj notáciu a teóriu módov.
Zaujímavý je aj zoznam kláštorov, v ktorých sa v súčasnosti pestuje gregoriánsky chorál.
Za veľmi hodnotnú považujem diskografiu – zoznam chorálnych nahrávok s ukážkami, komentármi a hodnotením.
Ak hľadáte odbornú literatúru, určite si pozrite aj bibliografiu.
Nájdete tu aj množstvo odkazov na iné stránky venujúce sa tejto tématike.