Graduale Romanum, Graduale Triplex english german

Tématika: Gregoriánsky chorál, Literatúra, Noty o 21:40

Graduale Romanum & Graduale TriplexZákladnou potrebou chorálnej schóly je tzv. graduál, teda kniha omšových spevov na celý cirkevný rok. Obsahuje spevy na ordinárium (stále časti omše ako Kyrie, Gloria, Credo…) a proprium (premenlivé časti ako Introitus, Graduale, Alleluia, Offertorium, Communio…). Okrem textov týchto spevov obsahuje samozrejme aj noty v kvadratickom formáte.

Oficiálnym graduálom katolíckej cirkvi je v súčasnosti Graduale Romanum (GR) vydané v roku 1974. Graduale Triplex (GT) (1979) je vlastne Graduale Romanum obohatené o dvojakú neumatickú notáciu. Nad kvadratickým zápisom je čiernou farbou opísaný Laonský neumatický rukopis a pod osnovou je červený neumatický zápis zo St. Gallenskej rodiny rukopisov. Takto trojito je znotovaná väčšina spevov propria. Z toho vznikol aj jeho názov (triplex – trojitý).

Pokračovanie tohto príspevku »

Officium Majoris Hebdomadae english german

Tématika: Gregoriánsky chorál, Literatúra, Noty, Zdroje na Webe o 9:09

Officium Majoris HebdomadaeLiturgická kniha, ktorú sme spomínali v predošlom príspevku je už dostupná online ako celok na stránke CMAA.

Obsahuje spevy na obrady Veľkého týždňa počnúc Kvetnou nedeľou (vrátane skôr sprístupnených pašiových spevov) vrátane svätého trojdnia a spevy na Veľkonočnú nedeľu, pondelok a utorok. Z celého hodnotného obsahu upozorníme napríklad na:

 • Jeremiášove lamentácie s jednoduchými nápevmi,
 • slávne hymny ako Vexilla regis, Pange lingua, Crux fidelis
 • Obrady omše svätenia olejov (Missa chrismatis)
 • Exsultet

V prílohe sú aj spevy na sviatky niektorých svätých, spoločné nápevy na ofícium i omšu – napríklad psalmódia, čítania, modlitby. PDF súbor má 553 strán a na disku vám zaberie asi 18,5 MB.
Presný názov knihy:

OFFICIUM
MAJORIS HEBDOMADÆ
et Octavæ Paschæ
cum canto

juxta ordinem
Breviarii, Missalis et Pontificalis Romani
editio compendiosa i juxta typicam
RATISBONAE
sumptibus et typis Friderici Pustet
S. Sedis Apost. et S. Rituum Congregationis typographi
1923

Gregorian repertoire english german

Tématika: Gregoriánsky chorál, Literatúra, Zdroje na Webe o 22:56

Zaujímavý index gregoriánskych spevov je k dispozícii na stránke gregorien.info. V databáze je uložený výskyt jednotlivých spevov vo vybranej chorálnej literatúre. Vyhľadávať je možné podľa názvu, typu spevu (Introitus, graduál…), podľa biblických kníh z ktorých pochádzajú texty spevov, podľa literatúry… Väčšina obsahu je vo francúzskom jazyku. Tu je zoznam indexovanej literatúry:

 • Graduale Triplex 1979
 • Esthétique grégorienne Dom Paolo Ferretti,O.S.B. 1938
 • Sémiologie grégorienne Dom Eugène Cardine 1970
 • Il canto gregoriano (ed.1,2) 1 Corso fondamentale Alberto Turco 1991
 • Il canto gregoriano (ed.1,2) 2 Toni e modi Alberto Turco 1991
 • Einführung in die Interpretation des Gregorianischen Chorals 1 Band 1: Grundlagen Luigi Agustoni/Johannes Berchmans Göschl 1987
 • Einführung in die Interpretation des Gregorianischen Chorals 2 Band 2: Ästhetik Luigi Agustoni/Johannes Berchmans Göschl 1987
 • Introduction à l’interpétation du chant grégorien L. Agustoni/J.B.Göschl – J.Kohlhäufl/D.Saulnier 2001
 • Die rhetorische Komponente in der Notation des Codex 121 von Einsiedeln Godehard Joppich
 • Le chant grégorien Mot et neume Luigi Agustoni 1969
 • Revue grégorienne 1921 – Année 6 – N°1 Norbert Rousseau 1921
 • Los modos gregorianos historia, análisis, estética Jean Jeanneteau 1985
 • Les plus belles mélodies grégoriennes Dom Gajard 1985
 • Confessio et pulchritudo 1-9 Commentaar op de gregoriaanse Mis- en Officiegezangen Nicolaas Boer 1952

Pri spevoch omšového propria je okrem konkrétneho výskytu v Graduale Triplex (Graduale Romanum) uvedené aj jeho použitie pri iných sláveniach.

Vesperale Romanum 1913 english

Tématika: Literatúra, Noty, Zdroje na Webe o 22:18

Americká asociácia chrámovej hudby zverejnila ďalšiu dôležitú pomôcku pre choralistov. Ide o tzv. Vesperale Romanum (EDITI0 PARISIENSIS JUXTA VATICANAM) – výňatok z antifonára. Dokument je vo formáte pdf s podloženým textom – umožňuje vyhľadávanie. Má 830 strán a na disku vám zaberie 24,9 MB.
Obsahuje spevy na vešpery na celý cirkevný rok vrátane sviatkov svätých a samozrejme aj ordinárium vešpier, ale aj kompletória.
Napriek tomu, že spievané vešpery v latinčine sú dnes žiaľ asi veľmi vzácnou raritou, tento dokument zbytočný určite nie je. Napríklad hymnus z príslušného sviatku môže byť nenáročným a vítaným oživením liturgie sv. Omše.

Graduale Romanum 1961

Tématika: Gregoriánsky chorál, Literatúra, Noty, Zdroje na Webe o 6:49

Kompletná kópia graduála z roku 1961 pribudla na stiahnutie na stránke americkej asociácie chrámovej hudby. Ide o pdf súbor s podloženým textom, je v ňom teda možné aj vyhľadávať. Celá kniha je oskenovaná s rozlíšením 600 dpi.

K dispozícii sú tieto súbory:

Jednotlivé súbory sa navzájom prekrývajú, ak teda stiahnete prvý súbor, ostatné nepotrebujete.

Na stránke nájdete aj index Graduála z roku 1974 (6 strán, 0.4 MB), ktorý je pomôckou pre použitie ostatných súborov podľa pokoncilového usporiadania – podľa indexu je možné vyhľadať potrebné spevy na tú-ktorú príležitosť v graduáli z r. 1961.

Antiphonale monasticum

Tématika: Gregoriánsky chorál, Literatúra, Noty o 8:20

Antiphonale monasticumBenediktínske vydavateľstvo v Solesmes vydalo už druhú časť nového Antiphonale monasticum pod názvom Psalterium. V novom vydaní antifonára ide o obnovené slávenie liturgie hodín v zmysle zásad II. vatikánskeho koncilu.

Psalterium zahŕňa všetky časti ofícia od prvých nedeľných vešpier až po sobotňajšiu nónu: laudy (ranné chvály), “malé hodinky”, vešpery a kompletórium. K feriálnym sláveniam tu nájdete všetko potrebné: hymnus, antifóny, žalmy, krátke responzum, verš, čítanie. V tomto zväzku sa nachádza aj ofícium za zosnulých.

Prvá časť antifonára – De Tempore – bola vydaná v roku 2005. Obsahuje ordinárium, spevy ofícia na liturgický rok a spoločné spevy. Neobsahuje hymny, iba odkazuje na “Liber Hymnarius” (Solesmes, 1983). Pozrite si ukážku z ranných chvál zo sviatku sv. rodiny.

Podrobnejšie informácie sa dajú nájsť vo francúzštine na stránke http://palmus.free.fr/. Detailné informácie o jednotlivých spevoch sa postupne zverejňujú na stránke Atelier de Paléographie Musicale.
Tretia časť nového antifonára (De Sanctis) by mala vyjsť v roku 2007, nočné slávenia by mali nasledovať 2008 – 2010.

Antiphonale monasticum a mnoho ďalších kníh si môžete zakúpiť na stránke vydavateľstva.

AISCGre

Tématika: Kurzy, Gregoriánsky chorál, Literatúra, Interpreti, Nahrávky o 22:28

AISCGreZa skratkou AISCGre sa skrýva názov medzinárodnej asociácie pre štúdium gregoriánskeho chorálu – Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano. Na stránke aiscgre.org sú odkazy na jednotlivé jazykové sekcie – taliansku, nemeckú a španielsku.

Stránka nemeckej sekcie ponúka aktuality zo sveta chorálu, informácie o kurzoch, ktoré organizuje, predstavuje interpretov (scholy), upozorňuje na koncerty a chorálne nahrávky. Nájdete tu aj informácie o základných neumatických rukopisoch, o súčasnej chorálnej literatúre, o počítačových programoch a fontoch, ktoré je možné použiť pri vytváraní chorálnych nôt v kvadratickom formáte.

Nemecká sekcia vydáva dvakrát ročne “Beiträge zur Gregorianik”, kde okrem iného zverejňuje výsledky práce na reštituovaní spevov Graduale Romanum (pozri aj príspevok Gregor und Taube). Ročné predplatné stojí 40€, jednotlivé čísla stoja 23€. K nahliadnutiu je obsah doterajších vydaní, a niektoré z uverejnených článkov.

Okrem uvedeného je zaujímavý aj zoznam odkazov na iné stránky a mnoho ďalších informácií.

Hartker Versand

Tématika: Gregoriánsky chorál, Literatúra, Noty o 21:04

Hartker.comNa adrese hartker.com nájdete stránky nemeckej zásielkovej služby (Hartker Versand) a vydavateľstva (Hartker Verlag), ktoré sa špecializuje na vydávanie a zasielanie literatúry spojenej s gregoriánskym chorálom.

Meno nesie po mníchovi (scriptorovi) z kláštora St. Gallen (Zomrel v roku 1011), po ktorom sa zachoval dôležitý Antifonár s neumatickou notáciou.

Nájdete tu mnoho odbornej literatúry, liturgické spevníky z rôznych vydavateľstiev vrátane vlastného. Dôležitým spolupracovníkom vydavateľstva bol Holger Peter Sandhofe, ktorého sme už spomínali v článku Bund für Liturgie und Gregorianik. Jeho najdôležitejšie dielo – Nocturnale Romanum – je možné zakúpiť iba tu. Prevádzkovateľom je pán  Christof Nikolaus Schröder. Stránka je v nemčine.

Z osobnej skúsenosti môžem tento zásielkový obchod odporúčať.

Abbaye de Solesmes

Tématika: Gregoriánsky chorál, Literatúra, Interpreti, Nahrávky, Noty, Teória o 20:48

Benediktínsky kláštor sv. Petra v SolesmesZ hľadiska gregoriánskeho chorálu je dnes zrejme najdôležitejším kláštorom benediktínsky kláštor v Solesmes (Francúzsko). Mnísi tohto kláštora sa od polovice 19. storočia intenzívne venujú výskumu starých rukopisov (8. – 12. stor.). Zhromaždili vo svojom kláštore kópie viac ako 600 kódexov z tohoto obdobia. Na základe ich výskumov sa podarilo z veľkej časti rozlúštiť neumatickú notáciu. Výsledky ich práce sa prejavujú najmä v ich edičnej činnosti. Okrem liturgických kníh ako sú Graduale Romanum, Graduale Triplex, Offertoriale Tripplex, Hymnarium, Antiphonale monasticum a p. vydávajú aj teoretické publikácie, reprodukcie dôležitých kódexov a rôznu inú literatúru. V kláštore sa chorál aj aktívne pestuje, čoho dôkazom sú aj nahrávky miestnej schóly. Všetko je možné zakúpiť aj cez internet.
Stránka je dostupná v angličtine, francúzštine a španielčine.

Gregorian Chant – Plainchant – Gregoriaans

Tématika: Gregoriánsky chorál, História, Literatúra, Notácia, Interpreti o 22:02

Skvelú stránku venovanú gregoriánskemu chorálu vytvoril Willy Schuyesmans.
Stránka je dostupná v angličtine, francúzštine, portugalčine a holandštine.
Veľmi pekne popisuje históriu chorálu, stručne vysvetľuje aj notáciu a teóriu módov.
Zaujímavý je aj zoznam kláštorov, v ktorých sa v súčasnosti pestuje gregoriánsky chorál.
Za veľmi hodnotnú považujem diskografiu – zoznam chorálnych nahrávok s ukážkami, komentármi a hodnotením.
Ak hľadáte odbornú literatúru, určite si pozrite aj bibliografiu.
Nájdete tu aj množstvo odkazov na iné stránky venujúce sa tejto tématike.