Paléographie musicale

On the website of the Abbey of Solesmes (which is celebrating its 1000th year since its foundation in 1010) we can read: In 1833, a young priest of the diocese of Le Mans, Dom Prosper Guéranger, undertook the restoration of benedictine monastic life on the site of an old priory at Solesmes, after forty years […]

Continue Reading

Cantatorium

There is 13 more manuscripts available In the virtual Library Codices Electronici Sangallenses (CESG), among them important codices with neumatic notation including Cantatorium – the earliest complete extant musical manuscript in the world (922 – 925): Codex 338 – Computus, Breviarium, Graduale, Sakramentar (1050-1060) Graduale is on folios 36 – 317 Codex 359 – Cantatorium […]

Continue Reading

Gregofacsimil

Great new source of information about chant manuscripts and also source of chant scores is available online on the site Gregofacsimil. Website is in French language. If you don’t understand French at all, you can try automated translations: English, German. On the page you can find introduction to problematic of restitution of chant melodies, some […]

Continue Reading

Graduál z Bellelay

Ďalší hodnotný neumatický rukopis je dostupný online. Graduál z premonštrátskeho kláštora v Bellelay z dvanásteho storočia obsahuje na 362 stranách repertoár na celý liturgický rok. Notácia je diastematická s neumami na štvorliňajkovej osnove. Súčasťou stránky je aj rozsiahla štúdia rukopisu s indexom a možnosťou vyhľadávania. Jazykom stránky je francúzština.

Continue Reading

Codices Electronici Sangallenses (CESG) – virtual Library

Abbey Library of St. Gallen (Switzerland) is available online! Or at least part of it. At the moment, you can study 144 medieval manuscripts on the Website Codices Electronici Sangallenses (CESG), among them important codices with neumatic notation including famous Codex Hartker: Codex 338 – Computus, Breviarium, Graduale, Sakramentar (1050-1060) Graduale is on folios 36 […]

Continue Reading

The Schøyen Collection

Krásne ukážky zo súkromnej zbierky historických rukopisov sú k dispozícii na stránke The Schøyen Collection. Okrem ukážok z mnohých iných oblastí je medzi hudobnými rukopismi viacero reprodukcií chorálnej neumatickej notácie, napríklad St. Gallenskej, aquitánskej, beneventskej, germánskej (hufnagel), ostrihomskej a ďalších.

Continue Reading