Paléographie musicale english german

Tématika: Rukopisy, Musicology o 22:30

Paleographie musicale

Na internetovej stránke kláštora v Solesmes – Francúzsko (ktorý tohto roku oslavuje 1000 rokov od založenia v roku 1010) sa môžeme dočítať:

V roku 1833 sa mladý kňaz z diecézy Le Mans, Dom Prosper Guéranger podujal obnoviť benediktínsky rehoľný život na mieste starého kláštora v Solesmes po štyridsiatich rokoch odmlky v dôsledku francúzskej revolúcie. Postavil sa za obnovenie gregoriánskeho spevu a s entuziazmom začal túto myšlienku uskutočňovať, žiadajúc svojich spolubratov aby pri prednese rešpektovali prvoradosť textu, výslovnosť, prízvuky a frázovanie, s prihliadnutím na zachovanie zrozumiteľnosti v záujme služby modlitbe. Do rúk jedného z bratov zveril Dom Guéranger aj úlohu obnoviť autentické chorálne melódie.

Znaky zo starých rukopisov podobné “drobným mušincom” boli v tom čase nerozlúštiteľné. Čoskoro však objav fotografie priniesol so sebou nečakané výhody. Postupne sa podarilo v Solesmes vybudovať zbierku najdôležitejších rukopisov liturgického spevu z knižníc celej Európy, ktorá vo svete nemá obdobu. Toto je genéza paleografie v Solesmes.

Prvá čať Paléographie musicale bola vydaná v roku 1889. Cieľom tejto edície je zverejnenie najdôležitejších rukopisov latinského liturgického spevu. Dnes je nám dvanásť zväzkov Paléographie musicale dostupných vďaka Internet Archive online.

Toto je zoznam dostupných zväzkov:

Pokračovanie tohto príspevku »

E-codices: Call for collaboration english german

Tématika: Rukopisy o 10:12

Nech sa páči rukopis! Do 10.7.2009 máte možnosť ovplyvniť výber švajčiarskych rukopisov na digitalizáciu:

e-codices – Call for Collaboration

codices

Cantatorium english german

Tématika: Rukopisy o 22:48

Vo virtuálnej knižnici Codices Electronici Sangallenses (CESG) pribudlo ďalších trinásť rukopisov, medzi nimi aj Cantatorium – najstarší kompletne zachovaný hudobný rukopis sveta (922 – 925):

 • Codex 338 – Computus, Breviarium, Graduale, Sakramentar (1050-1060) Graduale je na fóliách 36 – 317
 • Codex 359 – Cantatorium (922 – 925), 170 strán
 • Codex 361 – Graduale 12. stor., 142 strán
 • Codex 374 – Graduale, Lektionar polovica 11. stor., 845 strán (Graduale 176)
 • Codex 381 Versicularium, Hymnar, Tropar, Sequentiar (930) – 498 strán
 • Codex 382 Tropar, Versicularium, Sequentiar 11., 13. – 14. stor. 270 strán
 • Codex 383 Sequentiae. Hymni 13. – 14. stor. 176 strán, kvadratická notácia
 • Codex 388 Antiphonar 12., 14. stor. 498 strán, kvadratická notácia
 • Codex 413 Breviar 11. – 14. stor. 702 strán
 • Codex 414 Breviar 11. – 14. stor. 666 strán
 • Codex 484 Tropar 10. stor. 320 strán
 • Codex 546 Collectio S. Gallensis troporum et sequentiarum 1507, 820 strán, kvadratická notácia

Starší (aktualizovaný) príspevok o St. Gallenských rukopisoch nájdete tu.

Gregofacsimil english german

Tématika: Gregoriánsky chorál, Rukopisy, Noty, Zdroje na Webe o 20:53

Dominica I. adventus - Responsorium Lætentur cæliĎalší skvelý nový zdroj informácií o chorálnych rukopisoch a zároveň zdroj chorálnych nôt sa objavil na webe pod názvom Gregofacsimil. Stránka je vo francúzštine. Ak je vám francúzština úplne cudzia, môžte využiť aspoň automatické preklady: anglický, nemecký. Na stránke nájdete úvod do problematiky reštitúcie chorálnych nápevov, niektoré výsledky tejto práce, najmä responzóriá vybraných matutín (nočná časť offícia), ale aj kompletné matutína na niektoré sviatky (spevy na nočné offícium som zatiaľ nikde inde na webe nenašiel).

Zvlášť užitočný je rozsiahly zoznam stránok na ktorých sa dajú nájsť chorálne rukopisy. V zozname je uvedený druh kódexu, pôvod, druh notácie a ďalšie informácie.

Graduál z Bellelay

Tématika: Gregoriánsky chorál, Rukopisy o 23:12

Graduál z BellelayĎalší hodnotný neumatický rukopis je dostupný online. Graduál z premonštrátskeho kláštora v Bellelay z dvanásteho storočia obsahuje na 362 stranách repertoár na celý liturgický rok. Notácia je diastematická s neumami na štvorliňajkovej osnove.
Súčasťou stránky je aj rozsiahla štúdia rukopisu s indexom a možnosťou vyhľadávania. Jazykom stránky je francúzština.

Codices Electronici Sangallenses (CESG) – virtual Library english german

Tématika: Gregoriánsky chorál, Rukopisy, Noty o 0:11

Knižnica kláštora v St. Gallen (Švajčiarsko) je prístupná už aj cez internet! Teda aspoň z časti. Zatiaľ 144 stredovekých rukopisov si môžete preštudovať na stránke Codices Electronici Sangallenses (CESG), medzi nimi aj dôležité kódexy s neumatickou notáciou vrátane slávneho Hartkerovho kódexu:

 • Codex 338 – Computus, Breviarium, Graduale, Sakramentar (1050-1060) Graduale je na fóliách 36 – 317
 • Codex 339 – Kalendar, Graduale, Sakramentar (980, 1000)
  Graduale má 140 strán
 • Codex 340 – Kalendar, Graduale, Sakramentar
  (3. štvrtina 11. stor.) Graduale má 160 strán
 • Codex 342 – Kalendar, Lektionar, Graduale, Sakramentar
  (10. stor., 11. stor.) Graduale má 163 strán
 • Codex 359 – Cantatorium (922 – 925), 170 strán, najstarší kompletne zachovaný hudobný rukopis sveta
 • Codex 361 – Graduale 12. stor., 142 strán
 • Codex 374 – Graduale, Lektionar polovica 11. stor., 845 strán (Graduale 176)
 • Codex 375spevník z 12. stor. Graduale má 212 strán.
 • Codex 376 – Kalendar, Computus, Tropar, Graduale, Sequentiar (polovica 11. stor.) – obsahuje sekvencie miestneho mnícha Notkera koktavého (Notker balbalus, †912)
  Troparium – 43 strán, Graduale – 239 strán, Sekvenciár – 114 strán.
 • Codex 380 – Kalendar, Computus, Tropar, Sequentiar
  (1050 – 1060)
  Troparium – 89 strán, Sekvenciár – 269 strán
 • Codex 381 Versicularium, Hymnar, Tropar, Sequentiar (930) – 498 strán
 • Codex 382 Tropar, Versicularium, Sequentiar 11., 13. – 14. stor. 270 strán
 • Codex 383 Sequentiae. Hymni 13. – 14. stor. 176 strán, kvadratická notácia
 • Codex 388 Antiphonar 12., 14. stor. 498 strán, kvadratická notácia
 • Codex 390, 391 – Antiphonarium officii (990 – 1000)
  známy ako “Codex Hartker”. 183 + 251 strán
 • Codex 413 Breviar 11. – 14. stor. 702 strán
 • Codex 414 Breviar 11. – 14. stor. 666 strán
 • Codex 484 Tropar 10. stor. 320 strán
 • Codex 546 Collectio S. Gallensis troporum et sequentiarum 1507, 820 strán, kvadratická notácia

UPRAVENÉ 20.5.2008

The Schøyen Collection

Tématika: Rukopisy, Notácia o 21:11

Ukážka beneventskej notácieKrásne ukážky zo súkromnej zbierky historických rukopisov sú k dispozícii na stránke The Schøyen Collection.

Okrem ukážok z mnohých iných oblastí je medzi hudobnými rukopismi viacero reprodukcií chorálnej neumatickej notácie, napríklad St. Gallenskej, aquitánskej, beneventskej, germánskej (hufnagel), ostrihomskej a ďalších.