Codices Electronici Sangallenses (CESG) – virtual Library slovak german

Posted in Gregorian Chant, Manuscripts, Scores at 12:11 AM

Abbey Library of St. Gallen (Switzerland) is available online! Or at least part of it. At the moment, you can study 144 medieval manuscripts on the Website Codices Electronici Sangallenses (CESG), among them important codices with neumatic notation including famous Codex Hartker:

 • Codex 338 – Computus, Breviarium, Graduale, Sakramentar (1050-1060) Graduale is on folios 36 – 317
 • Codex 339 – Kalendar, Graduale, Sakramentar (980, 1000)
  Graduale
  has 140 pages
 • Codex 340 – Kalendar, Graduale, Sakramentar
  (3. third of 11.th century) Graduale has 160 pages
 • Codex 342 – Kalendar, Lektionar, Graduale, Sakramentar
  (10th, 11th century) Graduale has 163 pages
 • Codex 359 – Cantatorium (922 – 925), 170 pages, the earliest complete extant musical manuscript in the world
 • Codex 361 – Graduale 12th century, 142 pages
 • Codex 374 – Graduale, Lektionar half of 11th century, 845 pages (Graduale 176)
 • Codex 375Chantbook from 12th century – Graduale has 212 pages
 • Codex 376 – Kalendar, Computus, Tropar, Graduale, Sequentiar (half of 11th century) – contains sequences of local monk Notker the Stammerer (Notker balbalus, †912)
  Troparium – 43 pages, Graduale – 239
  pages, Sekquentiar – 114 pages.
 • Codex 380 – Kalendar, Computus, Tropar, Sequentiar
  (1050 – 1060)
  Troparium – 89 pages, Sequentiar – 269 pages
 • Codex 381 Versicularium, Hymnar, Tropar, Sequentiar (930) – 498 pages
 • Codex 382 Tropar, Versicularium, Sequentiar 11., 13. – 14. century, 270 pages
 • Codex 383 Sequentiae. Hymni 13. – 14. century, 176 pages, quadratnotation
 • Codex 388 Antiphonar 12., 14. century, 498 pages, quadratnotation
 • Codex 390, 391 – Antiphonarium officii (990 – 1000)
  also known as “Codex Hartker”. 183 + 251 pages
 • Codex 413 Breviar 11. – 14. century, 702 pages
 • Codex 414 Breviar 11. – 14. century, 666 pages
 • Codex 484 Tropar 10. century, 320 pages
 • Codex 546 Collectio S. Gallensis troporum et sequentiarum 1507, 820 pages, quadratnotation

UPDATED 2008-05-20

Hartker Versand

Posted in Gregorian Chant, Literature, Scores at 9:04 PM

Hartker.comNa adrese hartker.com nájdete stránky nemeckej zásielkovej služby (Hartker Versand) a vydavateľstva (Hartker Verlag), ktoré sa špecializuje na vydávanie a zasielanie literatúry spojenej s gregoriánskym chorálom.

Meno nesie po mníchovi (scriptorovi) z kláštora St. Gallen (Zomrel v roku 1011), po ktorom sa zachoval dôležitý Antifonár s neumatickou notáciou.

Nájdete tu mnoho odbornej literatúry, liturgické spevníky z rôznych vydavateľstiev vrátane vlastného. Dôležitým spolupracovníkom vydavateľstva bol Holger Peter Sandhofe, ktorého sme už spomínali v článku Bund für Liturgie und Gregorianik. Jeho najdôležitejšie dielo – Nocturnale Romanum – je možné zakúpiť iba tu. Prevádzkovateľom je pán  Christof Nikolaus Schröder. Stránka je v nemčine.

Z osobnej skúsenosti môžem tento zásielkový obchod odporúčať.

Abbaye de Solesmes

Posted in Gregorian Chant, Literature, Performers, Recordings, Scores, Theory at 8:48 PM

Benediktínsky kláštor sv. Petra v SolesmesZ hľadiska gregoriánskeho chorálu je dnes zrejme najdôležitejším kláštorom benediktínsky kláštor v Solesmes (Francúzsko). Mnísi tohto kláštora sa od polovice 19. storočia intenzívne venujú výskumu starých rukopisov (8. – 12. stor.). Zhromaždili vo svojom kláštore kópie viac ako 600 kódexov z tohoto obdobia. Na základe ich výskumov sa podarilo z veľkej časti rozlúštiť neumatickú notáciu. Výsledky ich práce sa prejavujú najmä v ich edičnej činnosti. Okrem liturgických kníh ako sú Graduale Romanum, Graduale Triplex, Offertoriale Tripplex, Hymnarium, Antiphonale monasticum a p. vydávajú aj teoretické publikácie, reprodukcie dôležitých kódexov a rôznu inú literatúru. V kláštore sa chorál aj aktívne pestuje, čoho dôkazom sú aj nahrávky miestnej schóly. Všetko je možné zakúpiť aj cez internet.
Stránka je dostupná v angličtine, francúzštine a španielčine.

Bund für Liturgie und Gregorianik

Posted in Gregorian Chant, Scores, Web Resources at 8:33 PM

Ukážka nôtDôležitý zdroj chorálnych nôt na internete nájdete na stránke združenia Bund für Liturgie und Gregorianik, v sekcii download. Vytvoril ich dnes už nežijúci Holger Peter Sandhofe (1972 – 2005). Noty vo formáte pdf sú k dispozícii v kvadratickej notácii, alebo v tzv. “Hufnagel” notácii (germánska tradícia). V zošitoch “rímskej” tradície nájdete aj verše jednotlivých offertorií prepísané z Offertoriale Tripplex. K dispozícii je aj viacero materiálov k offíciu.

Stránka je v nemčine.

Gregor und Taube

Posted in Gregorian Chant, Performers, Scores, Theory, Web Resources at 8:32 PM

Ukážka nôtPán Anton Stingl na svojej stránke Gregor und taube (Gregor a holubica) okrem niekoľkých teoretických príspevkov a informácií o dvoch schólach, ktoré vedie, dáva k dispozícii aj výsledky svojej práce – chorálne noty vo formáte pdf. Ide o zošity so spevmi na tú ktorú nedeľu alebo sviatok. Notácia je kvadratická so St. Gallenskými neumami nad liňajkou. Zápis jednotlivých melódií sa mierne líši od toho, ktorý nájdete napr. v Graduale Romanum, pretože ide o reštituované verzie, podľa návrhov, ktoré vychádzajú v časopise Beiträge zur Gregorianik.

Stránka je v nemčine, spevy sú samozrejme latinské.

Completorium

Posted in Download, Scores, Web Resources at 12:00 AM

Completorium na Conviviu 2005Znotované kompletórium v latinčine (s českými poznámkami) si môžete stiahnuť tu.

V takejto forme sa spieva kompletórium na conviviu.

Súbor bol prepracovaný a upravený 7.3.2007 na základe pokynov Jiřího Hodiny. Táto upravená verzia by sa mala používať na Conviviu 2007