Projekt Graduale

St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 376, p. 83 (http://www.e-codices.unifr.ch)

Po približne dvadsiatich rokoch mojej kariéry chrámového speváka som sa rozhodol, že začiatok nového liturgického roku – prvú adventnú nedeľu roku 2012 spojím so začiatkom nového projektu. Nazval som ho “Projekt Graduale” a jeho cieľom je nahrať všetky spevy obsiahnuté v aktuálnom rímskom graduáli – Graduale Romanum. Nahrávky budú postupne zverejňované na samostatnom kanále v rámci služby youtube.


YouTube Direkt– pozrite si prve video tejto serie

Pri samotnej interpretácii používam Graduale Triplex (1979), pričom kladiem dôraz najmä na sanktgalenskú neumatickú notáciu.

Prednes gregoriánskeho spevu sa odlišuje od interpreta k interpretovi a ťažko je možné označiť niektorý spôsob interpretácie za jediný správny. Nepokladám ani môj spôsob za jediný správny, ani za ten najlepší. Zároveň si uvedomujem, že spevy graduála (podstatná časť z nich) nie sú určené na sólový prednes, ale na prednes skupiny spevákov – scholy. Dúfam však, že napriek týmto nedostatkom si tieto nahrávky nájdu svojich poslucháčov a stanú sa niekomu pomôckou, akú som ja – v čase mojich začiatkov – márne hľadal.

Marek Klein, Gregoriana – 2.12.2012

V decembri 2018 bol založený doplňujúci kanál, nazvaný Cantuale, pre nahrávky, ktoré celkom nezapadajú do Graduale project.

Nahrávky prvého roka tohto projektu sú teraz k dispozícii vo formáte MP3 a FLAC:

Marek Klein: Graduale Project: Year One

Súvisiace články:
Graduale Romanum – Graduale Triplex

Follow Graduale Project:
Follow Graduale Project on facebookFollow Graduale Project on twitter

Subscribe to my mailing list

* indicates required



/

( mm / dd )

Email Format