Projekt Graduale

St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 376, p. 83 (http://www.e-codices.unifr.ch)

Po približne dvadsiatich rokoch mojej kariéry chrámového speváka som sa rozhodol, že začiatok nového liturgického roku – prvú adventnú nedeľu roku 2012 spojím so začiatkom nového projektu. Nazval som ho “Projekt Graduale” a jeho cieľom je nahrať všetky spevy obsiahnuté v aktuálnom rímskom graduáli – Graduale Romanum. Nahrávky budú postupne zverejňované na samostatnom kanále v rámci služby youtube.


YouTube Direkt – pozrite si prve video tejto serie

Pri samotnej interpretácii používam Graduale Triplex (1979), pričom kladiem dôraz najmä na sanktgalenskú neumatickú notáciu.

Prednes gregoriánskeho spevu sa odlišuje od interpreta k interpretovi a ťažko je možné označiť niektorý spôsob interpretácie za jediný správny. Nepokladám ani môj spôsob za jediný správny, ani za ten najlepší. Zároveň si uvedomujem, že spevy graduála (podstatná časť z nich) nie sú určené na sólový prednes, ale na prednes skupiny spevákov – scholy. Dúfam však, že napriek týmto nedostatkom si tieto nahrávky nájdu svojich poslucháčov a stanú sa niekomu pomôckou, akú som ja – v čase mojich začiatkov – márne hľadal.

Marek Klein, Gregoriana – 2.12.2012

Nahrávky prvého roka tohto projektu sú teraz k dispozícii vo formáte MP3 a FLAC:

Marek Klein: Graduale Project: Year One

Súvisiace články:
Graduale Romanum – Graduale Triplex

Follow Graduale Project:
Follow Graduale Project on facebookFollow Graduale Project on twitter

Subscribe to my mailing list

* indicates required/

( mm / dd )
Email Format