Gregorian repertoire

Zaujímavý index gregoriánskych spevov je k dispozícii na stránke gregorien.info. V databáze je uložený výskyt jednotlivých spevov vo vybranej chorálnej literatúre. Vyhľadávať je možné podľa názvu, typu spevu (Introitus, graduál…), podľa biblických kníh z ktorých pochádzajú texty spevov, podľa literatúry… Väčšina obsahu je vo francúzskom jazyku. Tu je zoznam indexovanej literatúry: Graduale Triplex 1979 Esthétique […]

Continue Reading

Festival of gregorian chant

Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu sa má konať 18. – 21. októbra v Bratislave. Organizátorom je Agentúra pre spevácke zbory. Zo stránky festivalu citujem: Poslaním festivalu je podporiť obnovu intepretácie gregoriánskeho chorálu podľa najnovších poznatkov gregoriánskej semiológie. Gregoriánske scholy sa môžu zúčastniť na festivale buď ako súťažiace alebo ako nesúťažiace scholy. Program pre súťažiace a aj […]

Continue Reading

Schola Benedicta

Pražský komorný ženský vokálny súbor Schola Benedicta má po dlhšej odmlke zasa svoju internetovú stránku. Nájdete tam informácie o histórii súboru, fotografie a ukážky z koncertnej činnosti, aktuality, ohlasy a recenzie… Umeleckým vedúcim súboru je Jiří Hodina, bývalý člen súboru Schola Gregoriana Pragensis, absolvent odboru dirigovanie gregoriánskeho chorálu na parížskom konzervatóriu (Conservatoire Nationale Superieur de […]

Continue Reading