Completorium Cassoviense 3

V poradí tretie slávenie gregoriánskeho kompletória v latinčine sa bude konať v kaplnke sv. Michala v nedeľu 12.6.2011 o 19:00. Brožúrku k sláveniu si môžete stiahnuť tu: LHComplPasDomII.pdf

Kompletórium doplníme o koncertnú polhodinku so spevmi zo sviatkov Nanebovstúpenia Pána a Zoslania Ducha Svätého.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *