Completorium Cassoviense 27

Completorium Cassoviense 26

Aj v júni sa uskutoční naše pravidelné completorium – v nedeľu 9.6.2013 o 19:00 kaplnke sv. Michala Archanjela v Košiciach.

V koncertnej polhodinke sa zameriame najmä na spevy zo sviatku “Božieho tela”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *