Completorium Cassoviense 28

Júlové completorium sa koná v nedeľu 7.7.2013 o 19:00 v kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach. V koncertnej polhodinke sa vám bude vokálny súbor Gregoriana “prihovárať” najmä v staroslovienčine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *