Completorium Cassoviense 40

Najbližšie completorium sa bude konať v nedeľu 6.7.2014 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach. Už tradične v koncertnej polhodinke júlového completoria ustupuje latinčina do úzadia v prospech cirkevnej slovančiny. V podaní vokálneho súboru Gregoriana zaznejú okrem iných diela N. Kedrova, S. Rachmaninova i I. Stravinského.

Continue Reading