Hľadáme spevákov

Do nášho vokálneho súboru Gregoriana hľadáme nové členky a členov. Máme momentálne asi 14 aktívnych (amatérskych) spevákov vo veku od 17 do 53 rokov a spievame pravidelne v košickej katedrále – v Dóme sv. Alžbety – každú nedeľu na sv. Omši, ktorá začína o 9:00. Táto sv. Omša je latinská, ak nie je prenášaná do rozhlasu (RTVS – obyčajne raz v mesiaci). Repertoár zboru tvoria najmä gregoriánsky chorál, renesančná polyfónia a zborová tvorba skladateľov 20. a 21. storočia. Úplne sa nevyhýbame ani iným historickým obdobiam a radi občas zablúdime aj do východných spevov, alebo si zaspievame aj černošské spirituály.
Pre vytvorenie približnej predstavy si napríklad môžete vypočuť naše živé nahrávky vianočných spevov z rokov 2017 – 2020.

Ideálne charakteristiky prípadného kandidáta budú popísané v nasledujúcich bodoch. Predtým však chceme upozorniť, že nikto z nás celkom ideálny nie je a preto to nebudeme očakávať v úplnosti ani od tých, ktorí by na túto našu výzvu reagovali.

Ideálny záujemca:

  • rád a pekne spieva
  • môže sa takmer každý týždeň zúčastniť na skúške zboru
  • môže sa takmer každú nedeľu zúčastniť na sv. Omši o 9:00 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
  • zapadne do nášho pestrého kolektívu
  • hlasovo zapadne aj medzi mladých a neškolených spevákov

Ak poznáte niekoho, kto by sa k nám hodil, posuňte mu, prosíme, túto informáciu. Záujemcovia nech zatelefonujú na telefónnne číslo 0918 610 720, alebo napíšu na marek@gregoriana.sk.

Ďakujeme!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *