Náš krôčik ku jednote

Po viacročnom zvažovaní sme dospeli k rozhodnutiu začať pri našej produkcii používať výslovnosť latinčiny “more Romano”  – podľa Rímskej zvyklosti – tak ako si to želal napríklad sv. pápež Pius X.

Sme presvedčení, že je zrejme takmer nemožné označiť niektorú z dnes používaných výslovností latinčiny za správnu, znalcom je ale zrejmé, že žiadna z verzií, ktoré sa používajú v dnešnej cirkvi (cirkevná latinčina) nie je totožná s tzv. klasickou latinčinou, používanou v Rímskej ríši. V mnohých krajinách sveta sa už v tomto ohľade podarilo dospieť k jednote s “Rímom” (Vatikánom), napriek tomu, že takmer každý národ mal v minulosti vo výslovnosti latinčiny svoje vlastné špeciality.

V našom – stredoeurópskom – prostredí zostávame doposiaľ pri výslovnosti (niekedy označovanej ako tvrdej), ktorá sa od tej dnešnej rímskej (niekedy označovanej ako mäkká) v niekoľkých ohľadoch líši. Zároveň existujú odlišnosti aj vo výslovnosti v rámci tohto regiónu (napríklad v Čechách aj na Slovensku vyslovujeme Ch – Christus , Melchisedech – v Maďarsku, v Rakúsku aj v Nemecku vyslovia Kristus, Melkisedek).

Dlhú dobu sme boli presvedčenými zástancami tej “našej” výslovnosti ako tej správnej a krajšej; u väčšiny z nás stačil ale jeden týždeň používania “rímskej” výslovnosti na to, aby sme sa z tohoto presvedčenia “vyliečili”.

Na začiatku spomínané snahy o zjednotenie z pred 100 rokov zapadli v búrlivých časoch dvadsiateho storočia takmer do zabudnutia; latinčina sa dnes v liturgii nepoužíva tak často a preto sa asi nedočkáme nového impulzu z Vatikánu. Náš krôčik ku jednote bude iba malou kvapkou, ktorá sa môže ľahko stratiť v mori – napriek tomu ho považujeme za správny.

V nedeľu 19.3.2023 o 19:00 obnovujeme po trojročnej “prestávke” naše Completorium Cassoviense. Od tohoto momentu začneme aj my vyslovovať latinčinu tak, ako väčšina katolíckej cirkvi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *