Completorium Cassoviense 110

Aprílové completorium s veľkonočnou tématikou sa koná v nedeľu 16.4.2023 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Plánovaný májový termín je 21.5.2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *