Completorium Cassoviense 113

Júlové completorium sa koná v nedeľu 9.7.2023 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Ako vždy v júli bude koncertná polhodinka zostavená zo spevov východných cirkví.

Do pozornosti dávame aj koncert vynikajúceho pražského telesa Piccolo coro & Piccola orchestra (dir. Marek Valášek), ktorý sa bude konať v sobotu 8.7. v Premonštrátskom kostole v Košiciach (viac info na stránke piccola.cz).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *