Completorium Cassoviense 118

Všetkým našim priaznivcom želáme požehnaný Nový Rok 2024!

Zároveň vás pozývame na vianočné completorium, ktoré sa uskutoční v sobotu 6.1.2024 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Plánovaný februárový termín je 4.2.2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *