Completorium Cassoviense 124

Júlové completorium sa bude konať v nedeľu 14.7.2024 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach. V koncertnej časti uvedieme spevy gréckokatolíckych a pravoslávnych kresťanov.

V auguste sa completorium neuskutoční; najbližší plánovaný termín je 15.9.2024

Udalosť na fb  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *