Completorium Cassoviense 113

Júlové completorium sa koná v nedeľu 9.7.2023 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach. Ako vždy v júli bude koncertná polhodinka zostavená zo spevov východných cirkví. Do pozornosti dávame aj koncert vynikajúceho pražského telesa Piccolo coro & Piccola orchestra (dir. Marek Valášek), ktorý sa bude konať v sobotu 8.7. v Premonštrátskom kostole v Košiciach […]

Continue Reading

Náš krôčik ku jednote

Po viacročnom zvažovaní sme dospeli k rozhodnutiu začať pri našej produkcii používať výslovnosť latinčiny “more Romano”  – podľa Rímskej zvyklosti – tak ako si to želal napríklad sv. pápež Pius X. Sme presvedčení, že je zrejme takmer nemožné označiť niektorú z dnes používaných výslovností latinčiny za správnu, znalcom je ale zrejmé, že žiadna z verzií, ktoré […]

Continue Reading

Fra Angelico

Am 14. Februar 2023 erhielten wir im Primatialpalast in Bratislava den „Fra Angelico Preiss“. Weitere Informationen auf der folgenden Seite: https://www-tkkbs-sk.translate.goog/view.php?cisloclanku=20230214035&_x_tr_sl=sk&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

Continue Reading

Hľadáme spevákov

Do nášho vokálneho súboru Gregoriana hľadáme nové členky a členov. Máme momentálne asi 14 aktívnych (amatérskych) spevákov vo veku od 17 do 53 rokov a spievame pravidelne v košickej katedrále – v Dóme sv. Alžbety – každú nedeľu na sv. Omši, ktorá začína o 9:00. Táto sv. Omša je latinská, ak nie je prenášaná do […]

Continue Reading

Ad Lotionem Pedum

Vielleicht können Sie die folgenden Materialien für die Zeremonie der Fußwaschung am Gründonnerstag verwenden: Antiphonen aus dem Graduale Romanum (pdf) Aufnahmen der Antiphonen (youtube) Die Antiphone “Mandatum novum” mit Versen aus dem Psalm 118 nach dem Graduale Simplex (pdf) Die gleiche Antiphone mit Versen auf Slowakisch (pdf)

Continue Reading