Completorium Cassoviense 113

Júlové completorium sa koná v nedeľu 9.7.2023 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach. Ako vždy v júli bude koncertná polhodinka zostavená zo spevov východných cirkví. Do pozornosti dávame aj koncert vynikajúceho pražského telesa Piccolo coro & Piccola orchestra (dir. Marek Valášek), ktorý sa bude konať v sobotu 8.7. v Premonštrátskom kostole v Košiciach […]

Continue Reading

Náš krôčik ku jednote

Po viacročnom zvažovaní sme dospeli k rozhodnutiu začať pri našej produkcii používať výslovnosť latinčiny “more Romano”  – podľa Rímskej zvyklosti – tak ako si to želal napríklad sv. pápež Pius X. Sme presvedčení, že je zrejme takmer nemožné označiť niektorú z dnes používaných výslovností latinčiny za správnu, znalcom je ale zrejmé, že žiadna z verzií, ktoré […]

Continue Reading

Fra Angelico

14. februára 2023 sme si v Primaciálnom paláci v Bratislave prevzali “Cenu Fra Angelica” za rozvoj kresťanskej kultúry v kategórii hudobného umenia. Cenu udeľuje Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorú vedie ordinár Ozbrojených zborov a ozbrojených síl SR Mons. František Rábek. Pri tejto príležitosti úprimne ďakujeme všetkým, ktorý naše aktivity sledujú a akýmkoľvek spôsobom […]

Continue Reading

Hľadáme spevákov

Do nášho vokálneho súboru Gregoriana hľadáme nové členky a členov. Máme momentálne asi 14 aktívnych (amatérskych) spevákov vo veku od 17 do 53 rokov a spievame pravidelne v košickej katedrále – v Dóme sv. Alžbety – každú nedeľu na sv. Omši, ktorá začína o 9:00. Táto sv. Omša je latinská, ak nie je prenášaná do […]

Continue Reading

Ad Lotionem Pedum

K obradu “umývania nôh” Zeleného Štvrtka dávame do Vašej pozornosti nasledujúce materiály: Antifóny podľa Graduale Romanum (pdf) Nahrávky týchto antifón (youtube) Antifóna “Mandatum novum” s výberom veršov žalmu 118 podľa Graduale Simplex (pdf) Rovnaká antifóna s veršami v Slovenčine s jednoduchším nápevom (pdf)

Continue Reading