Completorium Cassoviense 97

Aprílové completorium sa uskutoční v nedeľu 7.4.2019 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach. V programe koncertnej polhodinky je slávne Miserere (Gregorio Allegri) a výber z gregoránskych pašií s polyfonickými vložkami (Tomás Luis de Victoria). Odprezentujeme aj nový album s názvom Convertere, na ktorom Marek Klein interpretuje lamentácie z liturgie Veľkonočného trojdnia: Plánovaný […]

Continue Reading