Schola Benedicta

Pražský komorný ženský vokálny súbor Schola Benedicta má po dlhšej odmlke zasa svoju internetovú stránku. Nájdete tam informácie o histórii súboru, fotografie a ukážky z koncertnej činnosti, aktuality, ohlasy a recenzie… Umeleckým vedúcim súboru je Jiří Hodina, bývalý člen súboru Schola Gregoriana Pragensis, absolvent odboru dirigovanie gregoriánskeho chorálu na parížskom konzervatóriu (Conservatoire Nationale Superieur de […]

Continue Reading

AISCGre

Za skratkou AISCGre sa skrýva názov medzinárodnej asociácie pre štúdium gregoriánskeho chorálu – Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano. Na stránke aiscgre.org sú odkazy na jednotlivé jazykové sekcie – taliansku, nemeckú a španielsku. Stránka nemeckej sekcie ponúka aktuality zo sveta chorálu, informácie o kurzoch, ktoré organizuje, predstavuje interpretov (scholy), upozorňuje na koncerty a chorálne nahrávky. […]

Continue Reading

Abbaye de Solesmes

Z hľadiska gregoriánskeho chorálu je dnes zrejme najdôležitejším kláštorom benediktínsky kláštor v Solesmes (Francúzsko). Mnísi tohto kláštora sa od polovice 19. storočia intenzívne venujú výskumu starých rukopisov (8. – 12. stor.). Zhromaždili vo svojom kláštore kópie viac ako 600 kódexov z tohoto obdobia. Na základe ich výskumov sa podarilo z veľkej časti rozlúštiť neumatickú notáciu. […]

Continue Reading

Gregor und Taube

Pán Anton Stingl na svojej stránke Gregor und taube (Gregor a holubica) okrem niekoľkých teoretických príspevkov a informácií o dvoch schólach, ktoré vedie, dáva k dispozícii aj výsledky svojej práce – chorálne noty vo formáte pdf. Ide o zošity so spevmi na tú ktorú nedeľu alebo sviatok. Notácia je kvadratická so St. Gallenskými neumami nad […]

Continue Reading

Schola Gregoriana Pragensis

Na adrese http://www.gregoriana.cz/ sa nachádza stránka pravdepodobne najlepšej súčasnej gregoriánskej scholy. Vedúci scholy David Eben vyštudoval dirigovanie gregoriánskeho zboru na Parížskom konzervatóriu (prof. L. M. Vigne) a pôsobil aj ako dirigent súboru Choeur grégorien de Paris. V současnosti pôsobí v Ústave hudobnej vedy na Karlovej univerzite, kde prednáša predmety spojené s gregoriánskym chorálom a liturgiou. […]

Continue Reading

Gregorian Chant – Plainchant – Gregoriaans

Skvelú stránku venovanú gregoriánskemu chorálu vytvoril Willy Schuyesmans. Stránka je dostupná v angličtine, francúzštine, portugalčine a holandštine. Veľmi pekne popisuje históriu chorálu, stručne vysvetľuje aj notáciu a teóriu módov. Zaujímavý je aj zoznam kláštorov, v ktorých sa v súčasnosti pestuje gregoriánsky chorál. Za veľmi hodnotnú považujem diskografiu – zoznam chorálnych nahrávok s ukážkami, komentármi a […]

Continue Reading