Koncert v Prešove

Posted in Concerts at 9:50 AM

Vážení priatelia, vokálny súbor Gregoriana zavíta do mesta Prešov, kde sa 15.12.2017 o 18:00 v Literárnej kaviarni Viola (Tkáčska 2, Prešov) uskutoční náš koncert.

Májová nádielka

Posted in Completorium Cassoviense, Concerts at 10:48 PM

Začiatok mája bude bohatý na naše koncertné aktivity:

 • Pondelok 4.5. o 19:00 v Dominikánskom kostole v Košiciach – Gregoriana + Ritornello (Česká republika) pod vedením Michaela PospíšilaBarokový Majáles (v rámci festivalu Košická hudobná jar)
 • Štvrtok 7.5. o 19:00 v Dome umenia v Košiciach – ženská časť Gregoriany doplnená o početné posily spieva v rámci koncertu s názvom Planéty (Košická hudobná jar)
 • Nedeľa 10.5. o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach – Completorium Cassoviense 50 – hosťom koncertnej polhodinky bude koncertný majster orchestra Štátneho Divadla v Košiciach Jozef Bikár.

Srdečne pozývame Vás i Vašich priateľov!

Vianočný zájazd

Posted in Concerts at 12:02 AM

10. rokov

Posted in Concerts at 4:43 PM

V novembri 2004 sa začala púť nášho vokálneho súboru Gregoriana. Príďte s nami osláviť 10. výročie do seminárneho kostola v Košiciach

v sobotu 29.11.2014 o 18:00.

Okrem vokálneho súboru Gregoriana v programe vystúpi aj jeden z najlepších slovenských organistov – Martin Bako.

Gregoriana - 10 rokov

Koncert v Žiline

Posted in Concerts at 11:22 AM

Všetkých priaznivcov zborového umenia zo Žiliny a okolia pozývame na náš koncert, ktorý sa uskutoční v katedrálnom chráme Najsv. Trojice v Žiline v sobotu 28.6.2014 o 19:00.

V programe odznejú spevy zo sviatkov Najsv. Trojice, Najsv. Kristovho Tela a Krvi, Sv. Jána Krstiteľa a sv. Petra a Pavla.

Vstupné dobrovoľné.

Gregoriana bude účinkovať aj v rámci sv. Omši ktorá sa v tomto chráme začína o 18:00. V nedeľu 29.6. o 8:00 nás môžete počuť vo farskom kostole vo Višňovom.

Music of the Medieval Rites – Gregoriana on Radio

Posted in Concerts at 7:27 PM

Dear Friends, our Euroradio concert from the Project “Music of the Medieval Rites” is going to be broadcasted on several Radios on 31st of March at 7PM CET.

Here is the list of the known ones:

The Programme of the Concert:

 1. Offertorium “Custodi me Domine” (Oldroman)
 2. Antiphona “Mandatum novum do vobis” with Psalm 119 (Gregorian + Polyphony – anonymous – from AHS Codex)
 3. Lectio Jonae cum Cantico (Beneventan)
 4. Graduale “Christus factus est” (Gregorian)
 5. Graduale “Christus factus est” (Oldroman)
 6. Canticum trium puerorum (Beneventan)
 7. Popule meus (Beneventan, Oldroman, Gregorian)
 8. Alleluia “Confiemini Domino” (Polyphony – anonymous – from AHS Codex)
 9. Exultet iam angelica (Gregorian, Beneventan)
 10. Antiphona “Cenantibus autem” (Polyphony – anonymous – from AHS Codex)
 11. Magnificat primi toni (Orlando di Lasso – from Košice Polyphonic Collection I)

(AHS Codex stands for: Anna Hansen Schuman Codex – Bratislava 1571)

Music of the Medieval Rites

Posted in Concerts at 3:51 PM

Hudba stredovekých rítov je názov medzinárodného projektu, ktorého cieľom je priblížiť hudbu, ktorá sa používala pri kresťanských obradoch počas prvého milénia – pred zavedením jednotného rímskeho obradu.

V rámci tohoto projektu sa uskutoční spolu šesť koncertov v šiestich európskych krajinách (Francúzsko, Veľká Británia, Fínsko, Taliansko, Portugalsko, Slovensko). Jeden z nich sa uskutoční v nedeľu 26.1.2014 o 18:00 v kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

V podaní vokálneho súboru Gregoriana tu zaznie starorímskybeneventský chorál v konfrontácii s gregoriánskym chorálom. Celý program je zostavený zo spevov Veľkého týždňa a bude doplnený o polyfónne diela z kódexu Anny Hansen Schuman (Bratislava 1571) a z Košického polyfónneho zborníka (1598).

Všetkých šesť koncertov bude zaznamenaných miestnymi rozhlasovými stanicami a odvysielaných v rámci programu Európskej vysielacej únie (EBU).

Viac informácií na stránke projektu: musicofthemedievalrites.com

Graduale “Christus factus est” v starorímskej verzii.
Cologny, Fondation Martin Bodmer,
Cod. Bodmer 74, f. 75r – Gradual · Tropary · Sequentiary.
(http://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/cb/0074)

Harmonia Pastoralis

Posted in Concerts at 9:54 AM

Koncert Harmonia Pastoralis

Srdečne Vás pozývame na predvianočné koncerty pod názvom Harmonia Pastoralis, v ktorých vokálny súbor Gregoriana v spolupráci so súborom Ritornello pod vedením jeho umeleckého vedúceho Michaela Pospíšila uvedie pamiatky zo slovenských zborníkov 18. storočia.

Hlavným bodom programu je Missa in F františkánskeho skladateľa Juraja Zruneka (1736 – 1789). Toto jeho dielo (donedávna pripisované jeho spolubratovi Edmundovi Paschovi) jedinečným spôsobom prepája prvky európskeho baroka so slovenským folklórom.

Koncerty sa uskutočnia v nasledovných mestách a termínoch:

 • Bardejov, bazilika sv. Egídia, 21.12.2013 o 15:30
 • Prešov – Nižná Šebastová, farský kostol Najsv. mena Ježiš a Mária, 21.12.2013 o 19:00
 • Košice – Seminárny kostol sv. Antona paduánskeho (františkánsky), 22.12.2013 o 18:00

Vstup na všetky koncerty je voľný.
Srdečne pozývame Vás i Vašich priateľov.

Na plagáte je použitý betlehem zo šúpolia z dielne Márie Teplanovej z Levíc, fotka vznikla v ateliéri Meraja, grafické spracovanie Patrik  Dudits.
Do pozornosti dávame aj pekný článok Ľudovíta Petraška o Jurajovi Zrunekovi vo Farskom liste z Nižnej Šebastovej.

Dedinky 22.9.2013

Posted in Concerts at 11:32 AM

V dňoch 20. – 23.9.2013 sa bude konať 12. ročník medzinárodnej prehliadky historickej hudby pod názvom “Ars Antiqua Europae in Via Gothica“. V rámci tohoto podujatia sa bude konať aj koncert vokálneho súboru Gregoriana v obci Dedinky v nedeľu 22.9.2013 o 10:00 v kostole Nanebovzatia panny Márie.

Musica historica, Completorium Cassoviense 30

Posted in Completorium Cassoviense, Concerts at 10:24 AM

Kosicky hrad

V nedeľu 8. septembra môžete Gregorianu zažiť okrem pravidelnej sv. Omše o 9:00 v košickom Dóme na ďalších dvoch podujatiach: o 16:30 vystúpime v rámci podujatia “Musica historica”, ktoré organizuje združenie Castellum Cassovia na mieste bývalého košického hradu.
O 19:00 sa bude v kaplnke sv. Michala archanjela konať naše pravidelné podujatie Completorium Cassoviense.

Srdečne Vás pozývame!